با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین سختی – روش دندانه گذاری – استاندارد شماره 8135

  • صفحه اصلی
  • نمونه کار
  • پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین سختی – روش دندانه گذاری – استاندارد شماره 8135
انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد شماره 8135

  عنوان : پلی یورتان های سلولی انعطاف پذیر اصلاح شده در برابر احتراق برای مصارف تحت بار- ویژگی ها

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1397