با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

معرفی هیات مدیره ادوار

سال‌های 1399 -1401

هیات مدیره دوره اول انجمن

مجید صفی نیا

رئیس هیات مدیره
شرکت سیستمهای یورتان

بهرام مواسات

نایب رئیس هیات مدیره
گروه مواد و مهندسی مکرر

جمشید رفیعی

خزانه دار
شرکت سپهر دنیا

محمد عرب

عضو علی البدل هیات مدیره
شرکت کمیسان

محمدرضا داورپناه

عضو هیات مدیره
شرکت تهران دلتا

اصغر امانی

بازرس
شرکت ایمت پلیمر شیمی
سال‌های 1401 -1404

هیات مدیره دوره دوم انجمن

مجید صفی نیا

رئیس هیات مدیره
شرکت سیستمهای یورتان

بهرام مواسات

نایب رئیس هیات مدیره
گروه مواد و مهندسی مکرر

جمشید رفیعی

خزانه دار
شرکت سپهر دنیا

منصور فیاض

عضو اصلی هیات مدیره
شرکت آرین پلی اورتان

مجید مسکرا

عضو اصلی هیات مدیره
فن آوران پلی اوره تان کاسپین

محمد عرب

عضو علی البدل هیات مدیره
شرکت کمیسان

اصغر امانی

بازرس
شرکت ایمت پلیمر شیمی

طاهره سلیمانی

بازرس علی‌البدل
مواد نوین کیمیاگران پاسارگاد

نسرین اوجاقی

دبیر