با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

ارتباط با دانشگاه

انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

ارتباط با دانشگاه

تفاهم‌­نامه های امضا شده:

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان ایران نسبت به عقد تفاهم نامه با دانشگاههای تربیت مدرس و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف اقدام نموده است.

عقد تفاهم نامه با دانشگاه شریف
عقد تفاهم نامه با دانشگاه شریف

اعضا محترم برای اطلاع از مفاد تفاهم‌نامه‌ها و عقد قرارداد ذیل تفاهم نامه ایجاد شده در بخشهای زیر میتوانند به انجمن مراجعه فرمایند: