با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

درخواست عضویت

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

درخواست عضویت

فرمت فایل pdf. حجم فایل حداکثر 1 MB
فرمت فایل pdf. حجم فایل حداکثر 1 MB
فرمت فایل pdf. حجم فایل حداکثر 1 MB
فرمت فایل pdf. حجم فایل حداکثر 1 MB
فرمت فایل pdf. حجم فایل حداکثر 1 MB
فرمت فایل pdf. حجم فایل حداکثر 1 MB

پس از دریافت درخواست عضویت آن شرکت محترم، ابتدا دبیرخانه همخوانی اطلاعات بارگذاری شده با شرایط اساسنامه انجمن را بررسی و پس از تایید شرایط موضوع به هیات مدیره ارجاع خواهد گشت.

هیات مدیره یکی از اعضا را مامور به بازدید از کارخانه تولیدی متقاضی کرده و پس از گزارش فرد منتخب و در صورت تایید هیات مدیره، شرکت میتواند به جمع خانواده تولیدکنندگان پلی اورتان کشور پیوسته و از مزایای این همراهی بهره‌مند گردد.