با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

خدمات آموزشی

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

خدمات آموزشی

انجمن در راستای مأمورت خود، در بالا بردن سطح آگاهی اعضا نسبت به برگزاری دو دوره آموزشی سامانه مؤدیان در تاریخ های 31/02/1402 و 07/08/1402 اقدام نموده است.