با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

تماس با ما

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس

021-22853230
021-22857000

نمابر

021-22857000

نامه برای اطلاعات:

info@irpua.com

نشانی

ایران- تهران- پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8- کدپستی 1661917413