با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

کمیسیون راهبردی

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان

معرفی کمیسیون راهبردی

در راستای ماموریت انجمن در بهره‌گیری از خرد جمعی و انجام کار گروهی به منظور تعالی جایگاه صنعت، ذینفعان و دفاع از منافع صنفی،کمیسیون راهبردی انجمن از آذرماه سال 1402 و با مشارکت بالغ بر 8 شرکت از اعضا انجمن تشکیل گردید.
ماموریت کمیسیون: چشم انداز، بیانیه ماموریت و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت انجمن را تبیین و به تصویب هیات مدیره برساند علاوه بر آن سند راهبردی صنعت پلی اورتان کشور را تهیه و انجمن متولی اجرای آن خواهد بود.
جلسات کمیسیون به صورت دو هفته یکبار و در دفتر انجمن تشکیل میگردد.

اعضای کمیسیون