با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

کمیسیون فنی

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان

معرفی کمیسیون فنی

در راستای ماموریت انجمن در بهره‌گیری از خرد جمعی و انجام کار گروهی به منظور تعالی جایگاه صنعت، ذینفعان و دفاع از منافع صنفی،کمیسیون فنی انجمن از خردادماه سال 1402 و با مشارکت بالغ بر 12 شرکت از اعضا انجمن تشکیل گردید.
ماموریت کمیسیون: بررسی مسائل فنی، تحقیق و توسعه در راستای بهینه‌سازی فرمولاسیونها، بررسی ضوابط، آیین‌ نامه‌ها و بخشنامه‌ های مرتبط و در نهایت جمع‌ آوری و پالایش و ارسال نظرات اصلاحی به مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر، تعیین استانداردهای پیشنهادی برای محصولات زنجیره پلی اورتان، تعیین میزان ضایعات گروههای مختلف پلی اورتان و سایر مسائل فنی و تخصصی شرکتهای عضو و زنجیره های بالادستی و پایین دستی به تشخیص هیات مدیره جلسات کمیسیون به صورت دو هفته یکبار و در دفتر انجمن تشکیل میگردد.