با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

کمیسیون بازرگانی

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان

معرفی کمیسیون بازرگانی

در راستای ماموریت انجمن در بهره‌گیری از خرد جمعی و انجام کار گروهی به منظور تعالی جایگاه صنعت، ذینفعان و دفاع از منافع صنفی،کمیسیون بازرگانی انجمن از دی‌ماه سال 1402 و با مشارکت بالغ بر 10 شرکت از اعضا انجمن تشکیل گردید.
ماموریت کمیسیون: بازرگانی قلب تپنده شرکتهای تولیدکننده پلی‌اورتان است و موضوع بازرگانی داخلی و خارجی، اهمیت به سزایی در کسب و کار شرکتهای عضو انجمن دارد، لذا وجود بستری برای هم اندیشی در این زمینه، ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی در پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن سود ناشی از تولید و بازرگانی به اعضا، ارائه نظرات اصلاحی قوانین و مقررات به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در حل مسائل این بخش، بررسی موضوع ارز و مشکلات ناشی از تخصیص طولانی مدت آن و … ضروری به نظر میرسد.
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران به منظور رشد و توسعه صنعت در حوزه بازرگانی، ارائه راهکار در مشکلات حاضر بازار ارز، تعدیل قیمتها و بهینه سازی سود اعضا، کمیسیون بازرگانی انجمن را راه اندازی نموده است.
جلسات کمیسیون به صورت دو هفته یکبار و در دفتر انجمن تشکیل میگردد.