با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین خستگی با روش کرنش ثابت – استاندارد شماره 16142

  • صفحه اصلی
  • نمونه کار
  • پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین خستگی با روش کرنش ثابت – استاندارد شماره 16142
انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد شماره 16142

  عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف‌پذیر – تعیین خستگی با روش کرنش ثابت

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: چاپ اول – اردیبهشت 1392