با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

نشریه تخصصی انجمن تولیدگنندگان پلی یورتان ایران بهار 1403

نشریه تخصصی انجمن تولیدگنندگان پلی یورتان ایران بهار 1403

فصلنامه شماره نه انجمن در بهار سال 1403 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند:

پیام بگذارید