با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران پاییز 1401

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران پاییز 1401

فصلنامه شماره دو انجمن در پاییز سال 1401 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: