با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران زمستان 1402

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران زمستان 1402

فصلنامه شماره  هشت انجمن در زمستان سال 1402منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند:

پیام بگذارید