با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران – زمستان 1401

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران زمستان 1401

فصلنامه شماره سه انجمن در  زمستان سال 1401 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند:

پیام بگذارید