با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

تست مقاومت مواد و اجزای ساختمانی در برابر آتش – استاندارد 4102 DIN

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد 4102 DIN

  عنوان : تست مقاومت مواد و اجزای ساختمانی در برابر آتش

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: