با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 243199/ ت 60829 ه ، مورخ 28/12/1401 – تصویب نامه هیأت وزیران: 195688 / ت 61967 ه

  • صفحه اصلی
  • نمونه کار
  • اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 243199/ ت 60829 ه ، مورخ 28/12/1401 – تصویب نامه هیأت وزیران: 195688 / ت 61967 ه
انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

تصویب نامه هیأت وزیران: 195688 / ت 61967 ه

  عنوان : اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره
243199/ ت 60829 ه ، مورخ 1401/12/28

مرجع صادر کننده: هیأت وزیران – ریاست جمهوری

  زمان انتشار: 1402/10/25