با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

گزارش 1402 به مجمع عمومی سال 1403 انجمن تولیدکنندگان پلی‌اورتان ایران

گزارش 1402 به مجمع عمومی سال 1403 انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان ایران

گزارش سالانه انجمن در سال 1402در اردیبهشت سال ۱۴۰3 منتشر گشت. آنچه در این گزارش خواهیم خواند: