با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران تابستان 1401

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران تابستان 1401

فصلنامه شماره یک انجمن در تابستان سال 1402 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: