با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

نشریه انجمن تولیدگنندگان پلی یورتان ایران بهار 1402

نشریه انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران بهار 1402

فصلنامه شماره چهار انجمن در بهار سال 1402 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: