با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

مجوز سیستمی سهمیه بازرگانان و واحدهای تولیدی

مجوز سیستمی سهمیه‌ بازرگانان و واحدهای تولیدی

 

قابل توجه کاربران محترم تجارت فرامرزی؛

به اطلاع می‌رساند پیرو صورتجلسه مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صمت مورخ 1402/05/11، از امروز (پنجشنبه مورخ 1402/06/30) کنترل سابقه واردات بازرگانان حذف و روال بررسی سیستمی سهمیه که نشان‌دهنده سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی جهت ثبت‌سفارش است اجرایی خواهد شد. سهمیه واردکنندگان به شرح زیر محاسبه می‌شود؛

1- سهمیه واحد‌های تولیدی
واحدهای تولیدی که پرونده خود را با حالت ثبت سفارش «نیاز تولید خود» یا «مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید دارای جواز تاسیس» ثبت کنند، در صورتی که تعرفه آن جزو تعرفه‌‎های «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» نباشد، نوع عملیات ارزی بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی کالا نیز وزارت صمت باشد، مشمول سهمیه واحد تولیدی شده و مجوز “بررسی سیستمی سهمیه واحدهای تولیدی” برای آن‌ها الزامی خواهد شد.
میزان مجاز سهمیه هر واحد تولیدی در یک سال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته مواد اولیه آن واحد (با حالت ثبت سفارش نیاز تولید خود یا «مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید-دارای جواز تاسیس») که نوع عملیات ارزی آنها بانکی است و مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صمت باشد با اعمال ضریب 125 درصدی و با کسر مصارف “ماشین آلات و تجهیزات خط تولید”، “CKD” و “CBU” محاسبه شده است.

2- سهمیه بازرگانی
واحد‌هایی که پرونده خود را با حالت ثبت سفارش «هیچ کدام»و «دستگاه اجرایی و قرارداد با دستگاه اجرایی» ثبت می‌کنند و تعرفه آن جزو تعرفه‎‌های «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» نمی‌باشد نوع عملیات ارزی بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی کالا نیز وزارت صمت باشد از سهمیه بازرگانی استفاده خواهند کرد و مشمول مجوز “بررسی سیستمی سهمیه واحدهای بازرگانی” می‌شوند.
میزان مجاز سهمیه بازرگانی در یک سال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته (با حالت ثبت سفارش «هیچ کدام»، «واردات بدون سابقه تا 500 هزار دلار» و «دستگاه اجرایی و قرارداد با دستگاه اجرایی») که نوع عملیات ارزی آنها بانکی است و مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صمت می‌باشد با اعمال ضریب 85 درصدی و با کسر مصارف «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» محاسبه شده است.

3، 4 و 5 – سهمیه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، CKD (قطعات کاملا منفصل) و CBU (به صورت پیش ساخته)
آن دسته از کالاهای پرونده که تعرفه‌های آن‌ها جزو تعرفه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، CKD و  CBU (فهرست پیوست) است، از سهمیه‌های ماشین آلات و تجهیزات، CKD و CBU استفاده خواهند کرد و به ترتیب مشمول مجوز «بررسی سیستمی سهمیه تعرفه‌های ماشین‌آلات»، «بررسی سیستمی سهمیه تعرفه‌های CKD» و «بررسی سیستمی سهمیه تعرفه‌های CBU» می‌شوند.
میزان مجاز سهمیه ماشین‌آلات و تجهیزات ، CKD و CBU هر واحد توسط دفتر تخصصی مربوطه وزارت صمت مشخص خواهد گردید و هر واحد در طول یک سال حداکثر به میزان مجاز سهمیه امکان ثبت سفارش از این تعرفه‌ها را خواهد داشت.
تمامی ثبت‌سفارش‌ها که تعرفه‌های آنها در فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید قرار دارد (فارغ از حالت ثبت سفارش) و سازمان مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صمت می‌باشد، جزو مصرف از این سهمیه در نظر گرفته می‌شوند.

نکات
ثبت‌سفارش‌های «بدون انتقال ارز» و «از محل صادرات خود» مشمول سهمیه‌های «تولیدی» و «بازرگانی» نخواهند شد. ثبت سفارش‌های «از محل صادرات خود» مشمول مجوز «سهمیه ماشین‌آلات و تجهیزات» نخواهند شد.
فرآیند کنترل سابقه واردات برای «تلفن همراه هوشمند» برقرار خواهد بود و این ثبت‌سفارش‌ها مشمول سهمیه‌های فوق نخواهد شد.
معادل 60 درصد عدد محاسبه شده هر سهمیه به ازای هر شخص به عنوان سهمیه 6 ماهه اول سال 1402 و 40 درصد باقیمانده آن به عنوان سهمیه 6 ماهه دوم سال 1402 (20 درصد 3 ماهه سوم سال و 20 درصد دیگر 3 ماهه چهارم سال) آن شخص لحاظ خواهد شد. لازم به ذکر است باقیمانده سهمیه هر فصل به فصل بعد منتقل خواهد شد.
تعرفه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، CKD و CBU تا زمان اعلام سهمیه‌های مربوطه توسط دفتر تخصصی منتظر مجوز سهمیه مربوطه خواهند ماند.

بدین منظور از روز 1402/06/30برای پرونده‌های ثبت‌سفارش فوق سازمان مجوزدهنده جدیدی مرتبط با هر سهمیه، اجباری شده است.
برای اخذ مجوز سازمان‌های مذکور نیازی به پیگیری یا مراجعه حضوری متقاضیان نیست.
لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران، حداکثر تا پایان زمان اداری روز سه‌شنبه مورخ 1402/07/04پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.