با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

راه اندازی پلنت هایکو به رفع مشکلات کیفیت تولیدات کارون منجر خواهد شد

راه اندازی پلنت هایکو به رفع مشکلات کیفیت تولیدات کارون منجر خواهد شد

در کارگروه تأمین کیفیت که متشکل از اعضای کمیسیون فنی انجمن و مدیران کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه پتروشیمی کارون است که صبح روز شنبه 14 بهمن ماه چهارصدو دو و به میزبانی شرکت پتروشیمی کارون برگزار گشت، مطرح گردید:
یکی از دلایل اصلی تغییر در کیفیت تولیدات پتروشیمی کارون، شات داون خطوط در اثر نبود خوراک اولیه پتروشیمی است که امید وافر داریم با راه اندازی پلنت هایکو و تأمین بخش قابل توجهی از نیاز، اثر مطلوب مورد نیاز را در تولیدات شاهد باشیم.
در ادامه جلسه مقرر شد، نمونه های وارداتی مشابه محصولات کارون از سوی انجمن، به منظور بررسی و مقایسه در اختیار کارون قرار گیرد.
پتروشیمی کارون اعلام آمادگی نمود که با شرکت های زیر مجموعه این انجمن به منظور بهره مندی ایشان از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی کارون همکاری لازم را به انجام رساند.