با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

خدمات تامین سرمایه

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

خدمات تامین سرمایه

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان ایران در دو بخش متفاوت خدمات تامین سرمایه به اعضا خود ارائه مینماید:
بخش اول: معرفی مشاورین سرمایه‌گذاری برگزاری نشست و جلسه با ایشان
بخش دوم: ثبت درخواست سرمایه‌گذاران. چنانچه سرمایه گذارانی تمایل به سرمایه گذاری در حوزه پلی اورتان داشته باشند میتوانند با مراجعه به انجمن و اعلام موضوع، از انجمن درخواست برگزاری جلسه با سرمایه پذیران نموده و انجمن با رعایت اصل محرمانگی نسبت به بستر سازی ارتباط فیمابین اقدام خواهد نمود.