با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین مانایی فشاری – استاندارد شماره 11448

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد شماره 11448

  عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین مانایی فشاری

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1400