با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول در پارگی – استاندارد شماره 11446

  • صفحه اصلی
  • نمونه کار
  • پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول در پارگی – استاندارد شماره 11446
انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد شماره 11446

  عنوان : پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول در پارگی

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: چاپ اول