با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر و سخت – پیرسازی ستریع شده – روش های آزمون – استاندارد شماره 10737

  • صفحه اصلی
  • نمونه کار
  • پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر و سخت – پیرسازی ستریع شده – روش های آزمون – استاندارد شماره 10737
انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد شماره 10737

  عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر و سخت – پیرسازی تسریع شده – روش های آزمون

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1401