با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت – روش آزمون – استاندارد شماره 10736

  • صفحه اصلی
  • نمونه کار
  • پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت – روش آزمون – استاندارد شماره 10736
انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران

استاندارد شماره 10736

  عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت – روش آزمون

مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران

  زمان انتشار: چاپ اول